PAUL HENKEMANS / GEBOUW & OMGEVING Vanaf 1 juni 2015 opereert dit bureau onder 2 specialismen: bouwkundig en omgevingskundig. De bouwkundige is de oudste: PAUL HENKEMANS / architectuur & bouwadvies Daar kunt u terecht voor ontwerp- en advieswerk inzake: duurzaam bouwen; vormgeving & inrichting; renovatie en verbetering van functionaliteit; verduurzamen. De omgevingskundige is van recente datum: PAUL HENKEMANS / mens & omgeving Deze nieuwe loot aan de stam is er voor ruimtelijke vraagstukken inzaken: samenleving & milieu; duurzamen stedenbouw; fysieke & maatschappelijke analyses. Loop 2018 zal de gehele site aangepast gaan worden tot een interactief platform waarop u terecht kunt voor raad en daad bij het verbeteren van de “omgevingskwaliteit”. Slimme ingrepen gebaseerd op heldere en inhoudelijke goede procesvoering zullen zo leiden tot doelmatige en aansprekende verbeteringen van de leefomgeving. Dat kan zowel een afzonderlijke woning of bedrijfsgebouw betreffen, maar net zo goed een wijk-, of stadsdeel. Zolang de site nog niet is aangepast blijft de “aloude en vertrouwde” site te raadplegen voor verdere informatie en contact.