Architectuur

Vertaler van wensen
Paul Henkemans is (als architect) een ontwerper van nieuwe leefomgevingen. Hij raakt geïnspireerd door de leefprocessen en persoonlijke inbreng van zijn opdrachtgevers. Hij ziet het als zijn taak om die steeds wisselende optelsom van activiteiten, die ‘wonen’ heet, om te zetten in ‘comfortabel leven’. En in het bijzonder voor mensen die graag tot op hogere leeftijd zelfstandig willen wonen.


Duurzaam wonen

Zoals niemand gedwongen wil zijn om zijn hele leven in dezelfde woning door te brengen, wil ook niemand – om wat voor reden dan ook - deze gedwongen verlaten. Een woning moet tegenwoordig mee kunnen groeien met de levenscyclus en de veranderende behoeften van de bewoner. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gezinsplanning, kostenbesparing, de groeiende vraag naar het ‘langer zelfstandig willen wonen’ en veiligheid. Duurzaam wonen is dus niets anders dan bewust bezig zijn om maximaal rendement te halen uit de mogelijkheden die uw (nieuwe) woning te bieden heeft.

het uitgangspunt van de vormgeving is REGIOSPECIFIEKE BOUWKUNST. Hierbij wordt er bij het ontwerpproces ook gebruik gemaakt van de (uitgebreide) kennis van de bouwkunst en -kunde die historisch is gegroeid in de betrokken omgeving/regio.

Doel is om te komen tot het maken van gebouwen die hoewel zeer modern/eigentijds van vormgeving, bijzonder goed passen in het geheel van dorp, stad of landschap. Er wordt dus niet gecopieerd, of geïmmiteerd!

Aspecten van een dergelijke benadering zijn een bewuste integratie van typische vormkenmerken, materiaal- en kleurkeuzen, constructie(-details) en functionele aspecten.


 
 


  Projecten..


Op dit moment zijn we bezig met het gereed maken van informatie + foto's van de projecten,
Wij zullen dit zo snel mogelijk op website plaatsen.

Onze excuses hiervoor.Powered By Wingweb